Assemblea General Ordinària

divendres, 14 de maig de 2021 17:50
Imprimeix

De conformitat amb el que disposen els  nostres Estatuts, i per acord de Junta Directiva, per la present es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el proper dia 16 de juny de 2021 per mitjans telemàtics.

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

A les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona  per tal de tractar els punts següents:

ORDRE DEL DIA 

 1.           Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici 2020.
 2.          Aprovar, si s’escau, la liquidació de l’exercici econòmic 2020 amb el tancament del balanç, compte de resultats i memòria econòmica.
 3.           Aprovar, si escau, el pressupost de l'exercici 2021.
 4.           Aprovar, si s’escau, el calendari de competicions i pla d’actuació 2021.
 5.           Aprovar, si s’escau, les quotes d’afiliació.
 6.         Elecció, entre els membres de l’assemblea presents, de dos interventors que aprovaran, per delegació, i signaran l’acta de l’assemblea juntament amb el president i el secretari i tres verificadors que realitzaran l’informe de la verificació comptable de l’exercici 2021.
 7.           Torn obert de paraules.

Darrera actualització ( divendres, 14 de maig de 2021 18:04 )